حدیث روز :

از خدا در نهان هاى خویش شرم دارید ، همچنان که در عیان از مردم ، شرم مى کنید. امام موسی کاظم (ع) 

گروه ها ی اخبار

پیام مدیر کل
یکی از بزرگترین ویژگی های اهل بیت (ع) طهارت و پاکی آنان از هر گناه و کاستی است و دوست دارند که میهمانان آنان نیز ازگناه پاکیزه باشند. شایسته است که زا...
لینکهای تصویری
نظر سنجی

مهم ترین مشکل جوان امروزی چیست ؟